Absolventi a absolventky Dětské univerzity Fakulty pedagogické promovali

Absolventi a absolventky Dětské univerzity Fakulty pedagogické promovali

Celkem 91 dětí z obou stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií absolvovalo v zimním semestru Dětskou univerzitu Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Předměty, s nimiž se denně setkávají ve škole, při ní poznali z té zábavnější stránky. V úterý 7. února děti převzaly z rukou děkana Pavla Mentlíka osvědčení o absolvování.

Poznáváme svět ve virtuální realitě, Prvočísla a šifry, Luštění starých jazyků, Superhrdinové ve fotoateliéru, Hrátky s mluvnicí a pravopisem, Taus je to německy, Domažlice česky, Zajímavé experimenty z fyziky – i takové předměty byly v nabídce Dětské univerzity FPE. Celkem si děti mohly vybírat z 88 různě zaměřených kurzů. Z nich si sestavily svůj individuální rozvrh, který plnily během zimního semestru. Mezi nejoblíbenější patřily kurzy zaměřené na přírodovědné a technické obory, zejména chemie, fyzika a informatika, oblibu si získala také práce s mikroskopem nebo třeba bouldering a další pohybové aktivity.

„Letos jsme zaznamenali mimořádný zájem, zaregistrovalo se 210 dětí. To je o 80 více než v roce 2021,“ upozorňuje proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání FPE Michaela Voltrová. „Kapacita byla naplněna zhruba 90 minut od zahájení registrace. Snažili jsme se proto maximálně navýšit kapacity v jednotlivých kroužcích, několik kurzů jsme přidali, zapojili jsme více spolupracujících studentů a uskutečnili ještě druhé kolo zápisu, abychom byli schopni uspokojit co nejvíce dětí,“ vysvětluje proděkanka FPE.

„Chceme u dětí podporovat zvídavost a chuť poznávat svět kolem sebe. Dáváme jim možnost blíže nahlédnout na témata, na která ve škole třeba není dost času,“ uvádí některé z důvodů, proč děti kurzy baví. „Zároveň je už v tomto věku seznamujeme s prostředím univerzity a vyučujícími, kteří tu působí. Poznají tak, že pro všechny, kdo mají chuť se vzdělávat, jsou na univerzitě dveře otevřené,“ dodává.

Podmínky pro udělení certifikátu o absolvování Dětské univerzity FPE splnilo 91 malých studentek a studentů. Speciální diplomy převzali z rukou děkana FPE Pavla Mentlíka a k promoci jim poblahopřál také rektor ZČU Miroslav Holeček.

„Lidské vědění je nesmírně široké. Vy jste prokázali zájem i píli a absolvovali jste kurzy naší Dětské univerzity. Představme si tyto kurzy jako střípky lidského poznání. Asi znáte pohádku, kdy se střípek ledového zrcadla zlé královny zaťal do duše chlapce a vyvolal v něm jeho špatné vlastnosti. Přál bych si, aby střípky poznání, které jsme vám nabídli na naší dětské univerzitě, působily opačně. Aby ve vás roznítily touhu poznávat a spojily se s tím, co se učíte ve školách,“ řekl malým absolventkám a absolventům při slavnostním předávání certifikátů děkan FPE Pavel Mentlík.

Dětská univerzita Fakulty pedagogické, která má na ZČU tradici už do roku 2014, se uskutečnila za podpory Plzeňského kraje, ZOO Plzeň, nakladatelství Fraus a vzdělávacího rádia RadioIgel.

Začátkem září fakulta otevře registrace na další ročník, který se rozběhne opět na podzim. Nabídka kurzů a registrační formulář bude zveřejněn na webu deti.zcu.cz.