Dvě výstavy představují univerzitu v centru města

Dvě výstavy představují univerzitu v centru města

Hned dvě výstavy představují Západočeskou univerzitu široké veřejnosti. První z nich, nazvaná Studuj a bav se vědou, je až do 13. září k vidění v mázhausu plzeňské radnice.  Výstava ukazuje  Západočeskou univerzitu především v takzvané třetí roli – ve vztahu ke společnosti, nad rámec role vzdělávací a výzkumné. Západočeská univerzita jí chce také ukázat, že je hrdá na studenty, pedagogy a výzkumníky, kteří ve svých oborech dosáhli mezinárodních úspěchů, získali prestižní ocenění a především pomáhají zlepšovat svět kolem sebe. Z fotografií a textů je patrné, nakolik je univerzita součástí města i kraje a jak snadno se do jejích aktivit může zapojit i veřejnost.

Druhá výstava, umístěná na panelech ve Smetanových sadech před Studijní a vědeckou knihovnou, oslavuje 70 let vysokého technického školství.  Jednadvacet panelů provede návštěvníky výstavy historií technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni od založení Vysoké školy strojní a elektrotechnické v roce 1949, tehdy ještě pobočky Českého vysokého učení technického, přes zahájení stavby kampusu na Zeleném trojúhelníku až po založení Západočeské univerzity v roce 1991 a vybudování výzkumných center v roce 2015.  Na výstavě mají místo všechny tři technické fakulty ZČU – elektrotechnická, strojní a aplikovaných věd a jejich výzkumná centra RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky), RTI (Regionální technologický institut) a NTIS (Nové technologie pro informační společnost). Nechybí ani vysokoškolský ústav NTC (Nové technologie – výzkumné centrum. Plzeňané se dozvědí, čím se fakulty a výzkumná centra zabývají a jakých úspěchů dosáhly.  Tuto výstavu je možné navštívit až do konce září.