Fakulta pedagogická nově nabízí doplňující pedagogické studium pro absolventy neučitelských oborů

Fakulta pedagogická nově nabízí doplňující pedagogické studium pro absolventy neučitelských oborů

Fakulta reaguje na zájem nekvalifikovaných učitelů nebo absolventů jiných oborů, kteří se chtějí učiteli stát, a nabízí nově akreditované doplňující pedagogické studium. Zapsat se mohou absolventi jakékoliv VŠ. Studium trvá tři semestry.

Celý název nového studijního programu zní Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy a střední školy. Přihlášky lze podávat do 31. 8. pomocí formuláře na webu fakulty.

„Získání akreditace tohoto kurzu je významným krokem, kterým fakulta pomůže při řešení problému nedostatku kvalifikovaných učitelů v Plzeňském a Karlovarském kraji,“ říká děkan fakulty Pavel Mentlík.

Uchazeči o studium nemusí být momentálně učiteli základní či střední školy. Stačí, jsou-li absolventy magisterského studia neučitelského směru, jehož zaměření odpovídá některému ze všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je například matematika, fyzika, cizí jazyk či dějepis. Zároveň však mohou být uchazeči například učitelé 2. stupně základních a středních škol, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci. Ke studiu budou přijímáni po výběrovém řízení, které zohlední předepsané vzdělání a orientaci v oboru, v němž si chce uchazeč pedagogické vzdělání doplnit.

Studium v kombinované formě, minimálně s 80 hodinami prezenční výuky a 100 hodinami řízené a reflektované praxe, bude alternativní cestou k získání učitelské kvalifikace rovnocenné s magisterským studiem v oblasti pedagogických věd. Rozloženo bude do tří semestrů a zabere 254 hodin (70 hodin společného pedagogicko-psychologického bloku, 80 hodin oborových didaktik, 100 hodin praxe, 4 hodiny semináře pro zpracování profesního portfolia), přičemž poplatek ve výši 8500 Kč za semestr uhradí uchazeči nebo jejich zaměstnavatelé.

„Jsme velmi rádi, že toto studium můžeme nově nabízet, protože jsme v předchozích měsících zaznamenali v tomto směru zájem ze strany nekvalifikovaných učitelů nebo absolventů jiných oborů, kteří by se chtěli učitelským směrem vydat,“ doplňuje proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Michaela Voltrová.

Spolu s uvedeným studiem nabízí Fakulta pedagogická učitelům možnosti zvýšení či rozšíření kvalifikace i v dalších oborech. Kromě již stávajících studií v širokém spektru oborů je novinkou například program Rozšiřující studium geografie – Učitelství pro SŠ.