Geomatici ze ZČU zpracovávají velká data pro potřeby biohospodářství

Geomatici ze ZČU zpracovávají velká data pro potřeby biohospodářství

Odborníci na geomatiku a informační technologie Fakulty aplikovaných věd díky zapojení do projektu DataBio zpracovávají velký objem dat od zemědělců, lesníků a rybářů. Jejich vyhodnocení přispěje k rozvoji udržitelného biohospodářství v Evropě a ke zlepšení produkce potravin, energie a biomateriálů.

Výzkumný tým  tvoří pět geomatiků a jeden specialista na informační technologie z katedry informatiky téže fakulty. Tým poskytuje v rámci DataBio inovační technologie pro správu a vizualizaci velkých dat, především v oblasti senzorových a dalších prostorových dat.

Geomatici ze ZČU vyvíjejí systém pro zpracování heterogenních zdrojů senzorových dat SensLog. „V rámci projektu Správa zemědělské techniky zpracováváme například detailní informace o rychlosti, poloze a spotřebě traktorů a další zemědělské techniky,“ říká člen týmu Tomáš Mildorf. Telematické údaje z traktorů a dalších typů zemědělské techniky se pak analyzují a porovnávají s ostatními zemědělskými údaji. Hlavním cílem je shromáždění a integrace dat a získání srovnatelných výsledků. Výzvou spojenou s touto pilotní akcí je skutečnost, že jeden zemědělský podnik může mít techniku od různých výrobců, kteří používají odlišná telematická řešení a zásady vlastnictví či sdílení dat.

Odborníci z Fakulty aplikovaných věd ZČU se dále podílejí na projektu Obiloviny, biomasa a přadné rostliny. Jeho cílem je vývoj webové platformy GIS pro mapování vitality plodin. K tomu se využívají data dálkového průzkumu země jakožto podpůrný nástroj pro variabilní aplikaci hnojiv a ochranu rostlin. „Zpracováváme data z pozemních senzorů vlhkosti umístěných v půdě, ale také data pořízená drony a satelitní obrazové záznamy, které umožňují interpretovat stav vegetace a v návaznosti na to případně i stav podzemních vod,“ vysvětluje další člen týmu Karel Jedlička.

Plzeňský tým geomatiků se v souvislosti s tím zabývá také modelováním a vizualizací dat ve 3D. Výsledkem je například pilotní aplikace pro webovou vizualizaci odhadu výnosů v rostlinné zemědělské výrobě zobrazené ve 3D. Tu v současné době testují na farmě v Roštěnicích nedaleko Brna. Jeden projekt, který geomatici z FAV řeší, se týká i rybolovu. Plzeňský tým má díky využití satelitních dat a údajů z rybářských bójí přispět k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu lovu tuňáků.

Fakulta aplikovaných věd ZČU je jedním ze 48 partnerů konsorcia DataBio, kteří se nacházejí v 17 zemích světa. Posláním projektu je vývoj, vyhodnocení a využití 26 pilotních aplikací zaměřených na zemědělství (13), lesnictví (7) a rybolov (6).

Projekt využívá více než 90 nejmodernějších technologií zpracování dat velkého objemu, pozorování Země a informačních a komunikačních technologií, které jsou propojeny prostřednictvím platformy DataBio. Cílem je odpovědným a udržitelným způsobem přispět k produkci co nejlepších možných surovin v rámci tří uvedených sektorů a ke zlepšení produkce potravin, energie a biomateriálů.

V současné době byly zahájeny první testy pilotních akcí. Cílem je demonstrovat, jak tato řešení mohou firmám podnikajícím v oboru biohospodářství nabídnout skutečnou přidanou hodnotu.