Magazín Universitas se letos zaměřil na české předsednictví Radě EU

Magazín Universitas se letos zaměřil na české předsednictví Radě EU

S koncem roku dokončí Česká republika své předsednictví Radě EU. Jak si v roli předsednické země vedla? Jaká témata prosazovala? A co přineslo předsednictví českým vysokým školám a studujícím?

Právě takovým tématům se v průběhu českého předsednictví Radě EU věnoval magazín vysokých škol Universitas, s nímž Západočeská univerzita v Plzni od jeho založení v roce 2017 intenzivně spolupracuje. Letos tato spolupráce probíhala zejména v rámci projektu CRP 18+ “Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství a vzdělávání”.

Magazín tak přinesl reportáže z veřejných besed věnovaných předsednictví, rozhovory s těmi, kdo k tématu mají co říct, například s premiérem Petrem Fialou nebo ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem, nebo také příběhy špičkových vědkyň a vědců, kteří sbírali zkušenosti z univerzit a institucí po celém světě, vrátili se zpátky do Česka, a mohou tak nejen čerpat ze svých zahraničních zkušeností, ale také porovnávat, jak se bádá a vyučuje za hranicemi a u nás.

Ptal se ale také na přínos předsednictví českým vysokým školám a studujícím. „Pozoruji, že když někdo vyrazil na stáž, tak potom viděl kariéru v některé z evropských institucí jako reálnou perspektivu. A já vnímám smysl v tom, aby Čechů v Evropské komisi bylo více,“ říká například vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU Petr Jurek v anketě Jaké příležitosti nabízí české předsednictví Radě EU a akademikům? Právě jeho katedra vyslala několik stážistů na Odbor přípravy a koordinace předsednictví ČR v Radě EU.

V článku Snadnější studium při práci i změna kvalifikace. Evropa zavádí mikrocertifikáty okomentovala Lucie Rohlíková, vedoucí odboru Kvalita ZČU, téma mikrocertifikátů, k jejichž využívání Rada EU letos v červnu vyzvala členské státy. O tom, jak může vypadat zavádění rovných příležitostí do praxe, se dočtete v rozhovoru s Petrem Šimonem z odboru Kvalita.

To nejzajímavější k předsednictví ČR Radě EU shrnul magazín Universitas do speciálního newsletteru, překypujícího zajímavými články a rozhovory.