Na konci června se konaly promoce Univerzity třetího věku ZČU v Plzni

Na konci června se konaly promoce Univerzity třetího věku ZČU v Plzni

Na konci června probíhaly slavností promoce Univerzity třetího věku ZČU v Plzni akad. roku 2016/2017.

Děkujeme všem absolventům za přízeň a zveme všechny na zápisy do dalšího akademického roku.