Na univerzitě letos promovalo téměř dva tisíce absolventů

Na univerzitě letos promovalo téměř dva tisíce absolventů

V letošním roce absolvovalo v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 1848 studentů Západočeské univerzity.  Více než tři sta z nich byli absolventi Fakulty ekonomické, 280 absolventů měla Fakulta filozofická, za níž v pomyslném žebříčku následuje Fakulta pedagogická s více než 230 absolventy. Kolem dvou stovek absolventů pak měly technické fakulty.