Na ZČU promovalo v akad. roce 2016/17 téměř 2000 studentů

Na ZČU promovalo v akad. roce 2016/17 téměř 2000 studentů

Začátek prázdnin patří na Západočeské univerzitě již tradičně slavnostním promocím. Letošní rok si diplom převzalo 1742 absolventů!

Nejvíce absolventů v letošním akademickém roce vzešlo z ekonomické fakulty, a to 311, v pomyslném žebříčku se za ní umístila fakulta filozofická se 300 úspěšnými studenty, následovaná elektrotechnickou fakultou s 234 absolventy.

Gratulujeme a přejeme všem čerstvým absolventům mnoho dalších úspěchů nejen v pracovním, ale i soukromém životě!