Hlavním posláním Klubu absolventů ZČU je poskytovat informační, vzdělávací, kulturní a společenské služby všem, kteří úspěšně absolvovali bakalářské, magisterské nebo doktorské studium v rámci Západočeské univerzity. Smyslem je udržovat kontakt bývalých studentů s univerzitou i mezi absolventy navzájem a vytvářet další příležitosti ke spolupráci.

Co ZČU nabízí svým absolventům?

Jak se mohu stát členem Klubu absolventů?

Pro členství v Klubu absolventů je nutné se zaregistrovat. Účet si můžete založit, pokud jste absolventem:

  • jedné z fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU)
  • Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE)
  • Pedagogické fakulty v Plzni

Registrace je ZDARMA.