Pedagogická fakulta přivítala své absolventy

Pedagogická fakulta přivítala své absolventy

Téměř padesát bývalých studentů učitelství se na konci listopadu zúčastnilo již čtvrtého Dne s absolventy. Po přivítání proděkany fakulty si své kolegy z mateřských, základních a středních škol odvedli učitelé fakulty na jednotlivé katedry, kde po seznámení se současnou situací a výsledky práce proběhly besedy se studenty. Ty měly za cíl přiblížit budoucím učitelům podmínky v praxi, upozornit je na úskalí, ale i pozitivní stránky učitelského povolání. Závěrečná beseda v plénu se konala pod patronací děkana Miroslava Randy. O významu celé akce svědčí i to, že mezi studenty a pedagogy přišla vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Plzeňského kraje Jaroslav Šobr.