Západočeská univerzita v Plzni nabízí spolupráci široké veřejnosti v různých oblastech. Smyslem spolupráce je zefektivnění různorodých činností a provázání akademického sektoru s praxí tak, aby byla tato spolupráce maximálně přínosná pro obě strany.

Univerzita nabízí tyto druhy spolupráce:

  • možnost účastnit se odborných přednášek a akcí fakult a pracovišť univerzity,
  • vystoupení s vlastní odbornou přednáškou na odborných pracovištích a katedrách fakult podle Vašeho profesního zaměření,
  • nabídku brigád studentům či pracovních příležitostí absolventům univerzity ve Vaší společnosti,
  • podporu organizování společných odborných projektů či zakázek,
  • nabídku stáží, odborných akcí, exkurzí studentům univerzity na Vašem pracovišti,
  • využití služeb Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara  (především grafické práce),
  • pomoc při organizování absolventských srazů,
  • finanční podporu činnosti univerzity,
  • a další dle Vašeho zájmu.

Univerzita disponuje několika Centry výzkumu a vývoje, která mimo jiné zpracovávají řadu projektů provázaných s průmyslovým a podnikatelským sektorem:

 

Další informace o možnostech spolupráce s univerzitou lze najít zde: http://spoluprace.zcu.cz/

Kontaktní osoba:

Bc. Kateřina Modrá

email: kmodra@rek.zcu.cz

Vnější vztahy

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

tel: +420 377 631 006