Technologická agentura ČR ocenila projekt ze strojní fakulty

Technologická agentura ČR ocenila projekt ze strojní fakulty

Dohromady ve čtyřech kategoriích udělila Technologická agentura ČR ocenění projektům aplikovaného výzkumu, v kategorii Ekonomický přínos uspěla fakulta strojní ze ZČU.

V silné konkurenci všech projektů ukončených v minulém roce získala Fakulta strojní Západočeské univerzity spolu s hlavním řešitelem, firmou FINAL Tools a.s. (dřívější HAM – FINAL, s.r.o.) ocenění za projekt Výzkum a vývoj vysoce přesných produktivních řezných nástrojů nové generace s využitím inovativních technologií a progresivních materiálů. Projekt si kladl za cíl vyvinout, vyrobit a vyzkoušet nové nástroje z moderních výkonných řezných materiálů pro obrábění velmi přesných děr. Prostřednictvím uplatnění nových konstrukcí, geometrií, technologií a výroby řezných nástrojů, spolu s výkonnými řeznými materiály na nástrojích bylo dosaženo vyšší produktivity, snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti.

V rámci slavnostního večera byly oceněny nejlepší projekty výzkumu, vývoje a inovací, které Technologická agentura ČR podpořila. Uvedený společný projekt zvítězil v kategorii Ekonomický přínos, a to vzhledem k dosaženým technicko-ekonomickým výsledkům (poměr výkon/cena) nových nástrojů, které jsou nejméně o 50 % lepší oproti současnému stavu. Nástroje jsou osazeny výkonnými řeznými materiály, především cermety, ale i slinutými karbidy CBN a PKD. Při řešení se  uplatnila vlastní, průmyslově chráněná konstrukce vystružovacího nástroje. Pro toto provedení nástroje byla navržena a ověřena vhodná geometrie, technologický postup výroby a kontroly.