Univerzita má tři nově jmenované profesory

Univerzita má tři nově jmenované profesory

Počet akademiků s nejvyšší vědecko-pedagogickou hodností se tak na Západočeské univerzitě rozšířil na 81.

Nově jmenovaní profesoři ze Západočeské univerzity

prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D. pro obor Technická kybernetika

Působí na FAV ZČU, Nové technologie pro informační společnost (NTIS).

Je členem týmu, který se věnuje vývoji softwarových nástrojů pro převod mluvené řeči do psaného textu. Jedna z takto zaměřených aplikací slouží například pro titulkování v České televizi. Jiná aplikace vyhledává informace v mluvených dokumentech, např. v audiovizuálních archivech svědků holokaustu. Luděk Müller se zabývá také zpracováním znakové řeči, resp. automatickým rozpoznáváním a syntézou znakové řeči. Jednoduše řečeno, jde o výzkum věnovaný přepisu znakové řeči do textu a naopak převodu mluveného slova do znakové řeči, přičemž znakování zajišťuje model. Velmi intenzivně spolupracuje také LF UK v Plzni.

prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. pro obor Strojní inženýrství

Působí na FST ZČU, katedra energetických nástrojů a zařízení, a ve výzkumném centru Nové technologie (NTC), odbor Modelování deformačních a dynamických procesů.

Věnoval se mnoho let výpočtovým metodám pro různá zařízení – od automobilismu přes energetiku až po jadernou energetiku. Na výpočtech zařízení spolupracoval s řadou firem. Například při přípravě nového způsobu těsnění (z expandovaného grafitu) na víku reaktorů v jaderné elektrárně Temelín spolupracoval při tvorbě nových výpočtových kódů a připravil tak teoretický základ pro to, aby změna těsnění mohla být uskutečněna. Podílel se také na řešení akutních problémů na jaderné elektrárně Paks.

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. pro obor Elektrotechnika

Působí v Regionálním inovačním centru elektrotechniky (RICE) při FEL ZČU, katedra teoretické elektrotechniky.

Hlavní odbornou doménou Pavla Karbana je výzkum v oblasti numerických metod a jejich implementace. Ve spolupráci s univerzitou ve městě Reno v Nevadě vznikla myšlenka vlastního softwaru pro řešení fyzikálních polí, které se Pavel Karban ujal a dlouhodobě se usilovně věnuje vývoji tohoto softwaru nazvaného Agros. V neposlední řadě se Pavel Karban několik posledních let zabývá matematickým modelováním akustických polí.