Univerzita podepsala smlouvu o spolupráci se Škodou Transportation

Univerzita podepsala smlouvu o spolupráci se Škodou Transportation

Spolupráce bude probíhat například formou informačních kampaní při získávání uchazečů o studium, zadávání kvalifikačních prací či prostřednictvím exkurzí a praxí pro studenty technických fakult – strojní, elektrotechnické a aplikovaných věd.

„Pro Západočeskou univerzitu v Plzni je velkým přínosem zejména spolupráce na výzkumných a vývojových projektech, do kterých se zapojují studenti. Mají tak možnost zpracovávat reálná témata z praxe a zároveň již během studia poznat svého případného budoucího zaměstnavatele,“ uvedl rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

„Naše společnost má vlastní výzkum a vývoj – pracujeme na nových lokomotivách, tramvajích nebo elektrobusech. K tomu ale potřebujeme dostatek kvalitních technicky vzdělaných absolventů. Stále hledáme nové lidské zdroje a klíčoví jsou pro nás zejména absolventi technických fakult. Vzhledem k tomu, že sídlíme v Plzni, je pro nás přirozeným partnerem v tomto směru právě Západočeská univerzita,“ řekl generální ředitel Škody Transportation Tomáš Ignačák.

Partnerství největšího plzeňského průmyslového podniku s univerzitou má dlouhodobý charakter. V současné době jde například o spolupráci v Centru kompetence drážních vozidel a rovněž v oblasti praxí studentů. Zejména studenti Fakult strojní a elektrotechnické v rámci trainee programu řeší pod dohledem odborníků konkrétní zadání, které je poté použito v reálném projektu. Obdobně zde mají možnost zpracovávat témata bakalářských, diplomových i doktorandských prací.