Univerzita zve zájemce o studium na dny otevřených dveří

Univerzita zve zájemce o studium na dny otevřených dveří

Během ledna se na sedmi fakultách Západočeské univerzity uskuteční dny otevřených dveří. Sérii zahájí v úterý 15. ledna Fakulta filozofická a ukončí 30. ledna všechny tři technické fakulty ZČU.
Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická i Fakulta aplikovaných věd sídlí v kampusu ZČU na Borech. Letos se poprvé spojily a pořádají den otevřených dveří v jednom termínu – ve středu 30. ledna. Uchazeči o studium tak získají všechny potřebné informace v jeden den a prakticky na jednom místě a na základě toho mohou zvážit, která z technických fakult ZČU bude právě pro ně to pravé.

Studenti technických oborů si uvědomují, že získají nejen kvalitní vzdělání, ale po absolvování také lepší společenské postavení a vyšší platy,“ říká Milan Edl z Fakulty strojní. Den otevřených dveří tam začne v 9 hodin a kromě bloku zajímavých přednášek či exkurze do laboratoří bude jeho součástí také seznámení s partnery fakulty.

Fakulta aplikovaných věd představí návštěvníkům pracoviště fyziky, geomatiky, matematiky, kybernetiky, informačních technologií, mechaniky a stavitelství. Dojde na praktické ukázky prací vědců i studentů a den zpestří i zahájení středoškolské programátorské soutěže Pilsprog.

Fakulta elektrotechnická bude uchazečům svoji činnost prezentovat už ve vstupních prostorách, program pak návštěvníky zavede na prohlídku a představení vybraných laboratoří. Uchazeči se dozvědí, co lze na fakultě studovat, jaké najdou po studiu uplatnění nebo jak lze s fakultou spolupracovat.

Během celého ledna se ale budou dny otevřených dveří konat i na ostatních fakultách ZČU – filozofické, právnické, ekonomické (v Plzni i v pobočce v Chebu) a pedagogické. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulta zdravotnických studií se zájemcům prezentovaly už na podzim loňského roku.

Více informací o programu dnů otevřených dveří jednotlivých fakult najdou zájemci na webu Západočeské univerzity v Plzni.

Dny otevřených dveří na Západočeské univerzitě v Plzni:

  • Fakulta filozofická, 15. 1. 2019, Sedláčkova 15, Plzeň
  • Fakulta ekonomická, 22. 1. 2019, Univerzitní 22, Plzeň
  • Fakulta ekonomická, 25.1. 2019, Hradební 22, Cheb
  • Fakulta právnická, 23. 1. 2019, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň
  • Fakulta pedagogická, 25. 1. 2019, Veleslavínova 42, Klatovská 51, Chodské nám. 1, Plzeň
  • Fakulta elektrotechnická, 30. 1. 2019, Univerzitní 26, Plzeň
  • Fakulta strojní, 30. 1. 2019, Univerzitní 22, Plzeň
  • Fakulta aplikovaných věd, 30. 1. 2019, Technická 8, Plzeň

Již proběhlo

  • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, 1. 11. 2018
  • Fakulta zdravotnických studií, 4. 10. 2018 Den s fakultou