Západočeská univerzita má novou profesorku a nového profesora

Západočeská univerzita má novou profesorku a nového profesora

Ludmila Kučerová a Radek Polanský rozšířili řady akademiků a akademiček s nejvyšší vědecko-pedagogickou hodností.

Mezi šestasedmdesáti profesorkami a profesory, kteří v pondělí 19. prosince převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vladimíra Balaše v pražském Karolinu jmenovací profesorské dekrety, byli také Ludmila Kučerová z Fakulty strojní a Radek Polanský z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Ludmila Kučerová a Radek Polanský tak na ZČU rozšířili řady akademiků a akademiček s nejvyšší vědecko-pedagogickou hodností, aktuálně jich je 93.

Prof. Ing. Ludmila KUČEROVÁ, Ph.D., byla jmenována profesorkou na návrh Vědecké rady ZČU pro obor Strojní inženýrství.

Ludmila Kučerová absolvovala v roce 2001 obor Strojní inženýrství na Fakultě strojní ZČU, kde v roce 2006 dokončila také doktorské studium a v roce 2011 se habilitovala.

Akademickou pracovnicí katedry materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní ZČU je od roku 2003, předtím působila jako pomocná vědecká pracovnice IFU Stuttgart a jako odborná asistentka Technische Universität Chemnitz. Na Fakultě strojní ZČU je garantkou a vyučující předmětů v doktorském, magisterském a bakalářském studiu, ve fakultním výzkumném centru RTI vede laboratoř Metalografie a je také vedoucí výzkumné oblasti Materiálového inženýrství. Je specialistkou v oblasti materiálového inženýrství, zabývající se zejména problematikou zpracování a charakterizace ocelí vyráběných konvenčními způsoby i aditivními technologiemi. Ve vědecké oblasti se dále zaměřuje na studium moderních vysoce pevných ocelí a možnosti ukládání vodíku v kovových materiálech.

Ludmila Kučerová je autorkou jednoho českého a jednoho zahraničního patentu, řešitelkou či spoluřešitelkou projektu MŠMT i MPO, mentorkou pěti projektů Zéta, určených mladým vědeckým pracovníkům, a hlavní řešitelkou mezinárodního projektu EIG Concert Japan. Také je autorkou 60 publikací v prestižní databázi Web of Science a hostující editorkou čtyř speciálních čísel v impaktovaných časopisech.

Prof. Ing. Radek POLANSKÝ, Ph.D., byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady ZČU pro obor Elektrotechnika. 

Radek Polanský absolvoval v roce 2002 obor Komerční elektrotechnika na Fakultě elektrotechnické ZČU, kde v roce 2005 dokončil také doktorské studium v oboru Elektrotechnika a informatika. V roce 2008 se habilitoval na Žilinské univerzitě v oboru Silnoproudá elektrotechnika.

Na ZČU působí od roku 2005. V pedagogické oblasti aktuálně garantuje dva předměty magisterského studia, dva předměty doktorského studia a podílí se na výuce dalších pěti předmětů jak pro české, tak pro zahraničních studenty.

Ve výzkumu se věnuje vývoji nových elektroizolačních materiálů pro elektrotechniku se zaměřením na polymerní kompozity s inovativními funkcionalitami, samoléčitelné materiály a nanokompozitní materiály. V posledních pěti letech byl řešitelem či spoluřešitelem devíti národních a jednoho mezinárodního projektu pod záštitou MŠMT, MPO, TAČR a GAČR.

Radek Polanský je autorem či spoluautorem více než 240 odborných prací. V letech 2017 až 2019 byl aktivním členem několika diplomatických misí na univerzity v oblasti jihovýchodní Asie, v rámci nichž byla podepsána tři memoranda o porozumění mezi ZČU a třemi prestižními malajsijskými univerzitami. V roce 2021 působil jako hostující editor časopisu Catalysts a v roce 2022 časopisu Polymers.

Ludmila Kučerová a Radek Polanský tak na ZČU rozšířili řady akademiků a akademiček s nejvyšší vědecko-pedagogickou hodností, aktuálně jich je 93.

 

Prof. Ing. Ludmila KUČEROVÁ, Ph.D., byla jmenována profesorkou na návrh Vědecké rady ZČU pro obor Strojní inženýrství.

Ludmila Kučerová absolvovala v roce 2001 obor Strojní inženýrství na Fakultě strojní ZČU, kde v roce 2006 dokončila také doktorské studium a v roce 2011 se habilitovala.
Akademickou pracovnicí katedry materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní ZČU je od roku 2003, předtím působila jako pomocná vědecká pracovnice IFU Stuttgart a jako odborná asistentka Technische Universität Chemnitz. Na Fakultě strojní ZČU je garantkou a vyučující předmětů v doktorském, magisterském a bakalářském studiu, ve fakultním výzkumném centru RTI vede laboratoř Metalografie a je také vedoucí výzkumné oblasti Materiálového inženýrství. Je specialistkou v oblasti materiálového inženýrství, zabývající se zejména problematikou zpracování a charakterizace ocelí vyráběných konvenčními způsoby i aditivními technologiemi. Ve vědecké oblasti se dále zaměřuje na studium moderních vysoce pevných ocelí a možnosti ukládání vodíku v kovových materiálech.

Ludmila Kučerová je autorkou jednoho českého a jednoho zahraničního patentu, řešitelkou či spoluřešitelkou projektu MŠMT i MPO, mentorkou pěti projektů Zéta, určených mladým vědeckým pracovníkům, a hlavní řešitelkou mezinárodního projektu EIG Concert Japan. Také je autorkou 60 publikací v prestižní databázi Web of Science a hostující editorkou čtyř speciálních čísel v impaktovaných časopisech.

 

Prof. Ing. Radek POLANSKÝ, Ph.D., byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady ZČU pro obor Elektrotechnika.

Radek Polanský absolvoval v roce 2002 obor Komerční elektrotechnika na Fakultě elektrotechnické ZČU, kde v roce 2005 dokončil také doktorské studium v oboru Elektrotechnika a informatika. V roce 2008 se habilitoval na Žilinské univerzitě v oboru Silnoproudá elektrotechnika.

Na ZČU působí od roku 2005. V pedagogické oblasti aktuálně garantuje dva předměty magisterského studia, dva předměty doktorského studia a podílí se na výuce dalších pěti předmětů jak pro české, tak pro zahraničních studenty.

Ve výzkumu se věnuje vývoji nových elektroizolačních materiálů pro elektrotechniku se zaměřením na polymerní kompozity s inovativními funkcionalitami, samoléčitelné materiály a nanokompozitní materiály. V posledních pěti letech byl řešitelem či spoluřešitelem devíti národních a jednoho mezinárodního projektu pod záštitou MŠMT, MPO, TAČR a GAČR.

Radek Polanský je autorem či spoluautorem více než 240 odborných prací. V letech 2017 až 2019 byl aktivním členem několika diplomatických misí na univerzity v oblasti jihovýchodní Asie, v rámci nichž byla podepsána tři memoranda o porozumění mezi ZČU a třemi prestižními malajsijskými univerzitami. V roce 2021 působil jako hostující editor časopisu Catalysts a v roce 2022 časopisu Polymers.