Absolvent Pedagogické fakulty ZČU obdržel medaili za popularizaci vědy

Absolvent Pedagogické fakulty ZČU obdržel medaili za popularizaci vědy

Zdeněk Vejvoda absolvoval na pedagogické fakultě magisterské studium oboru učitelství českého jazyka a hudební výchovy. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor historické vědy – etnologie.

Působil jako učitel na základní ale i střední škole. V současné době je vědeckým pracovníkem Etnologického ústavu Akademie věd. Specializuje se na etnomuzikologii, zkoumá lidovou hudbu západních Čech. Současně se věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti lidové hudby jihozápadních Čech, je uměleckým vedoucím, choreografem a autorem hudebních úprav dětského folklorního souboru Sluníčko Rokycany.

Další informace zde.

Blahopřejeme Zdeňku Vejvodovi, absolventovi FPE ZČU v Plzni za ocenění, které mu udělila Akademie věd ČR za popularizaci vědy!

Foto: ČTK