Koordinátorka péče o absolventy ZČU:

Ing. Lenka Kantárová

Západočeská univerzita v Plzni

Úsek prorektora pro studijní a pedagogickou činnost

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

email: absolvent@service.zcu.cz  a lenkakan@rek.zcu.cz

 tel: +420 377 631 023 

LK