Koordinátorka péče o absolventy ZČU:

Mgr. Kamila Kolářová

email: absolvent@service.zcu.cz 

tel: +420 37763 1070

Západočeská univerzita v Plzni

Vnější vztahy

Univerzitní 8, 301 00 Plzeň