Koordinátorka péče o absolventy ZČU:

Ing. Lenka Kantárová

Úsek prorektora pro studijní a pedagogickou činnost, Rektorát ZČU,

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

email: absolvent@service.zcu.cz  a lenkakan@rek.zcu.cz

 tel: +420 377 631 023