Česko-německá škola diverzity naučí pedagogy a zájemce pracovat s odlišností

Česko-německá škola diverzity naučí pedagogy a zájemce pracovat s odlišností

Koordinační centrum česko-německé výměny mládeže Tandem při ZČU v Plzni připravilo Česko-německou školu diverzity, která se koná 16. – 18. června v kreativní zóně DEPO2015.

Škola diverzity je určena nejen absolventům pedagogické fakulty, ale i pracovníkům s mládeží i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Společnými tématy pódiové diskuze, workshopů a filmových promítání budou vědomá práce s diverzitou nebo-li kulturní a sociální rozmanitostí, antidiskriminační přístup, tolerance a respekt k jinakosti a zacházení s předsudky, stereotypy a škalutkováním (nejen) ve vzdělávání.
Podrobný program ke stažení zde.
Součástí programu bude také představení publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží, přeložené z německého originálu More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit od autorky Anne Sophie Winkelmann, která bude osobně přítomna.
Zájemci o školu diverzity v Plzni se mohou zúčastnit celého – třídenního programu nebo pouze vybraných částí dle vlastní volby. Tlumočení je po celou dobu zajištěno, účast na akci je zdarma. Program, bližší informace a přihlášky, které je potřeba podat do 5. června, jsou k dispozici na webových stránkách Tandemu.
V případě dotazů kontaktujte Štěpánku Podlešákovou, koordinátorku školy diverzity na mailu podlesakova@tandem-org.cz.
Akce se koná za podpory Česko-německého fondu budoucnosti v rámci Česko-německého kulturního jara 2017. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.