Festival absolventů 2016

Západočeská univerzita v Plzni dovršila oslavy 25. výročí založení v pořadí již čtvrtým slavnostním večerem věnovaným absolventům a významným partnerům ZČU. Těch dorazilo dne 9. listopadu 2016 na místo konání do prostor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara více než 500.

V rámci společenského večera vystoupila Plzeňská filharmonie s hostujícím belgickým dirigentem Ronaldem Zollmanem, taneční skupina FitDanceArt s akrobatickým vystoupením a své umění předvedli i tanečníci Vahe Akopjan a Josef Kubla pod názvem IN-SI-DE The Cirque – The Clowns. K tanci a poslechu v rytmu jazzu a swingu následně zahrál Petr Beneš s kapelou Jeepers Creepers.

Během slavnostního rautu byl v průběhu celého večera prostor pro vzájemná setkávání, diskusi a navazování nových kontaktů.

Festival absolventů 2014

Slavnostní galavečer včetně sportovního odpoledne byl určen všem absolventům ZČU a jejím historickým předchůdcům. Setkání se uskutečnilo 3. října 2014 v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Program Festivalu absolventů v roce 2014 měl dvě hlavní části:

  • sportovní odpoledne,
  • slavnostní Galavečer.

Během sportovního odpoledne se účastníci mohli zapojit do nejrůznějších akcí: inline bruslení, posilovny, florbalu, volejbalu, horolezení, futsalu, orientačního běhu, softbalu, ale také do prohlídky nové knihovny.

Večer vystoupili někteří absolventi ZČU s hudební ukázkou:

Jana Hoffmannová – písně z muzikálů
Miro Bartoš – árie z oper Don Giovanni a Carmen
Duet Bartoš – Hoffmannová – muzikál Fantom opery
Klavírní doprovod Hana Bezděková
Milan Karpíšek
& hudební skupina King Swing

Festival absolventů 2012

Druhý ročník Festivalu absolventů uspořádala Západočeská univerzita v Plzni ve dnech 15. – 16. listopadu 2012.

Akce se zúčastnilo okolo 1200 absolventů ZČU a dalších návštěvníků akce z řad veřejnosti.

V rámci programu festivalu se konalo 18 přednášek a 14 doprovodných akcí, které navštívilo přes 800 lidí. Největší zájem byl o přednáškový blok Energie a energetika, kam dorazily dvě stovky lidí, z nichž 100 navštívilo přednášku Alana Svobody z ČEZ. Slavnostního galavečera se zúčastnilo téměř 400 lidí, z toho přes 200 osob tvořili absolventi technických fakult a bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické.

 

Festival absolventů 2010

Ve dnech 4. -5. listopadu 2010 uspořádala Západočeská univerzita v Plzni svůj první sraz absolventů na celouniverzitní úrovni.

Akce se zúčastnilo na tisíc absolventů ZČU a jejích předchůdců, VŠSE a Pedagogické fakulty. V rámci festivalu se konalo osmnáct přednášek a deset doprovodných akcí, největší návštěvnost zaznamenal blok přednášek pro management (56 osob). Počet účastníků slavnostního galavečera v Parkhotelu Plzeň dosáhl téměř šesti set lidí, nejvíce byla zastoupena Fakulta strojní (170 osob) – prohlédněte si fotografie.

Festival absolventů ZČU vznikl za podpory Plzeňského kraje.