Hezké Vánoce a šťastný nový rok

Hezké Vánoce a šťastný nový rok

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

zvykli jsme si na konci roku bilancovat a vystavovat sami sobě jakýsi účet. Máme díky tomu šanci vyvarovat se opakování stejných chyb a připomenout si, co se podařilo. V životě univerzity se s končícím kalendářním rokem mnoho neuzavírá. Možná si díky zklidnění pracovního tempa silněji uvědomíme, kam směřujeme, na čem chceme stavět, co musíme rozvíjet.

Žijeme ve světě, který se mění rychleji než kdy dříve. Vědci a studenti naší univerzity ho obohacují o výrazně inovativní chytrá řešení. Naši učitelé připravují odborníky pro čtvrtou průmyslovou revoluci. Naší velkou výhodou je různorodost, skýtající možnosti spolupráce fakult různého zaměření. Je potřeba ji využívat stále více, protože propojení věd technických, přírodních i společenských je výzvou budoucnosti, před kterou budou naši absolventi postaveni.

Konec roku je dobou, kdy dokážeme o těchto věcech přemýšlet s větším odstupem. Především je to ale čas vymezený mezilidským vztahům a připomenutí toho, jak důležitou roli v našem životě soukromém i pracovním vztahy hrají. Přeji vám proto, ať Vánoce i závěr roku prožijete s těmi nejbližšími, v atmosféře vzájemného porozumění, vstřícnosti a důvěry a ať rok 2018 přinese události, za kterými se v jeho závěru ohlédnete rádi a s uspokojením.

Pevné zdraví a vše dobré v roce 2018 přeje

Miroslav Holeček, rektor ZČU