Hezký nový rok 2019!

Hezký nový rok 2019!

Právě jsme vstoupili  do nového roku 2019. Přinášíme vám přání rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, uzavřeli jsme rok, v jehož průběhu jsme nejrůznějšími způsoby připomínali sté výročí vzniku republiky.

Oslavou takového výročí bylo jistě vše vytvořené či uskutečněné právě k uctění našeho státu – vysazení lípy v kampusu, jejíž kmen chrání česká trikolóra, skladba Jiřího Bezděka Na počátku bylo slovo…, kniha Dobrých sto studentů Sutnarky, komponované večery, výstavy, vědecké festivaly. Ale oslavou byl vlastně každý úspěch, každá podařená věc – HR Award, zlato z Mezinárodního strojírenského veletrhu, mnoho vynikajících umístění našich studentů na odborných soutěžích, úspěchy vědců a pedagogů, medaile z domácích i zahraničních sportovních klání a řada dalšího.

Napadá mě, že tak jako jsme od začátku roku 2018 věděli, že bude rokem stého výročí republiky, mohli bychom i k roku 2019 už v jeho úvodu připojit slovo, které pro něj bude určující. Nemusíme čekat na prosinec, zkusme si označení pro nastávajících dvanáct měsíců stanovit předem. Přál bych si, aby tím slovem bylo spolupráce.

Věřím, že budeme-li s důvěrou spolupracovat – na úrovni mezifakultní i mezilidské, můžeme jedině získat. Budeme silnou univerzitou, která těží ze své mnohostrannosti a úzkého propojení svých součástí, které si navzájem přejí úspěch, protože ten se pak dotkne všech.

Přeji Vám všem pevné zdraví a mnoho úspěchů osobních i pracovních.

Miroslav Holeček