Letošní Dny otevřených dveří se odehrály online

Letošní Dny otevřených dveří se odehrály online

Všech devět fakult Západočeské univerzity se letos poprvé spojilo a uspořádalo Den otevřených dveří v jednom termínu. Kvůli přetrvávajícímu nouzovému stavu se sice celá akce musela uskutečnit online, nicméně svůj účel splnila a může se pochlubit skvělou sledovaností.

Zájemce o studium provedl Dnem otevřených dveří speciální web dod.zcu.cz. Sloužil jim jako rozcestník, díky němuž mohli například od 9 do 11 hodin sledovat živé vysílání se zdravicí rektora Miroslava Holečka, postupným představením všech fakult a také s předtočenými vzkazy primátora města Plzně Martina Baxy a hejtmanky Ilony Mauritzové. Vysílalo se ze studia Multilab Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a program měl úspěch – na Facebooku ho sledovalo 4,2 tisíce a na YouTube 1,5 tisíce diváků z celé republiky.

Rektor Miroslav Holeček v úvodním slovu zmínil, že Západočeská univerzita v letošním roce oslaví 30 let od založení. “Když univerzita vznikla, bylo mi přesně 30 let,” řekl s tím, že vysoké školství má ale v Plzni delší, více než sedmdesátiletou tradici. “A to je úžasná historie,” dodal.

“Moc bych si přál, abyste zvážili všechny možnosti a vybrali si některou z fakult naší univerzity. A ještě více si přeji, abychom se setkali osobně,” oslovil rektor uchazeče.

Na rektora navázalo video primátora Martina Baxy. „Vybíráte si výbornou školu a pokud se rozhodnete ke studiu, čeká vás život v příjemném městě. Pro nás je důležité Plzeň vnímat jako univerzitní město. Myslím, že Plzeň je město, ve kterém se studentům dobře žije. Je to také město, ve kterém můžete najít dobře uplatnění,“ vzkázal primátor.

Dvě hodiny, devět fakult

Představení fakult se ujali jejich děkani nebo proděkani. Pro zájemce o studium to byla nejen jedinečná možnost poznat během dvou hodin hlavní osobnosti fakult, ale také se od nich dozvědět obecné věci i různé zajímavosti, které se do katalogu oborů či do brožury pro uchazeče nedostaly.

„Naše studium je velmi náročné. Říkám to rád i nerad,“ nechal se slyšet například děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich a na mysli měl zejména praxi, jež na studenty čeká, a velký důraz, který na ni fakulta klade. „Každý náš student, každý náš absolvent vám ale řekne, že právě to mu dalo nejvíce. Převážná část oborů je založena na spolupráci s kolegy nebo s pacienty,“ řekl.

Děkan Fakulty filozofické David Šanc zase vyzdvihl to, že ačkoliv studenti fakulty často přecházejí z jedné budovy do druhé, stále se pohybují v krásném historickém centru Plzně. K náročnosti studia dodal, že se předpokládá, že o obor, kterému se chystají věnovat, už mají studenti zájem: „Když chcete studovat filozofii, víte, kdo to byl Platón, a když politologii, víte, že teď proběhly v USA prezidentské volby a předání moci nebylo úplně v pořádku.“

Fakulta právnická je jednou ze čtyř takových fakult v České republice. „Naše fakulta byla založena v roce 1993 a dodnes z ní vzešlo několik tisíc absolventů. Je nejmladší i nejmenší ze všech. V ročníku není tolik studentů jako na ostatních fakultách, atmosféra je rodinná, studenti se znají a znají své pedagogy,“ zdůraznila proděkanka Petra Hrubá Smržová.

„Vážené budoucí kolegyně, vážení budoucí kolegové,“ oslovil diváky přenosu děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík, a protože fakulta má silný historický základ, zaměřil se při prezentaci i na něj: „Naše fakulta má dlouhou tradici, vzdělávání učitelů bylo v Plzni založeno už po druhé světové válce. Dnes chceme být především moderní fakultou a připravovat studenty pro 21. století.“

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara pořádá Den otevřených dveří tradičně na konci listopadu a přijímací zkoušky do bakalářských programů na začátku ledna, a tak ji proděkan Jindřich Lukavský představil alespoň uchazečům o navazující magisterské programy, kteří by měli přijímací zkoušky skládat 13. května. „Uvidíme, co PES,“ okomentoval termín i aktuální situaci.

Proděkan Fakulty ekonomické Jiří Preis pak zalitoval, že diváci nemohou být osobně v Plzni a nevidí zasněžený kampus Západočeské univerzity, a představil fakultu sídlící v Plzni i Chebu jako fakultu, která chce být svým studentům blízko: „Snažíme se prezentovat sloganem, který před časem vymysleli naši studenti: Naší vizí je váš úspěch.“

Závěr přenosu patřil trojici technických fakult. Proděkan a budoucí děkan Fakulty aplikovaných věd Miloš Železný stejně jako děkan zdravotnické fakulty nijak netají, že studium je náročné. „Pokud vám někdo nabízí studium, které není náročné, tak bych řekl, že je to do určité míry podfuk. Aby se ze studentů stali kvalitní absolventi, musíme je toho hodně naučit. Už při studiu se můžete podílet na realizaci projektů, můžete si osahat moderní vybavení, naše budova je našlapaná vybavením a laboratořemi,“ uvedl.

Děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka zval uchazeče ke studiu na jedné z nejmoderněji vybavených elektrotechnických fakult v Evropě, do jejíž technologií se v poslední době investovalo přes miliardu korun. Zdůraznil ale, že jde především o skvělý tým lidí, který s technologiemi pracuje. “Je to tým, který, pokud se rozhodnete studovat na naší fakultě, se vám bude věnovat. Nespornou výjimečností FEL je její úzká provazba na průmysl, která vychází z historie fakulty. Můžete se učit na reálných projektech a získat praxi už během studia,“ řekl děkan.

Fakultu strojní na závěr přenosu představil děkan Milan Edl. „Také naše fakulta je spjata s letitou průmyslovou praxí, ať už s tradičními podniky, kterým říkám podniky plzeňského typu a které vzešly ze Škodovky, tak s těmi, které vznikly během posledních 25 let. Uplatnění našich absolventů je stoprocentní a naši studenti jsou rozebráni tak dva roky před ukončením studia, kdy se formou brigád nebo částečných úvazků podílejí na chodu firem,“ uvedl.

O tečku za vysíláním se postarala hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. Využila toho, že je emeritní rektorkou Západočeské univerzity, zakladatelkou Fakulty zdravotnických studií a také absolventkou Fakulty pedagogické: „Západočeskou univerzitu vnímám nejen jako součást města Plzně, ale celého našeho krásného kraje. Znám naše fakulty a vím, jak kvalitní vzdělání na svých oborech nabízejí. A proto věřím, že se rozhodnete správně a půjdete studovat k nám na Západočeskou univerzitu.“

Virtuální místnosti i prohlídka

Dvouhodinový přenos je na webu akce stále k vidění. Od 9 do 17 hodin se ale při Dnu otevřených dveří na všech fakultách veřejnosti otevřely také virtuální místnosti. Fakulty v nich prezentovaly svoji studijní i volnočasovou nabídku, jejich zástupci odpovídali na dotazy, radili se studiem.

Speciálně pro Den otevřených dveří vznikly také desítky krátkých videí, v nichž svoji zkušenost se studiem na ZČU popisují sami studenti, a rovněž rozhovory s děkany a proděkany fakult. Vše je stále k vidění na webu dod.zcu.cz i na YouTube kanálu ZČU. Díky tomu, že se Den otevřených dveří konal online, se může kdokoliv také vydat na virtuální prohlídku kampusu.