Vědecká, výzkumná či vzdělávací činnost s jakýmkoli pracovištěm ZČU

Univerzita by s Vámi ráda zůstala v kontaktu. Napište nám a společně vymyslíme nejvhodnější formy spolupráce či předáme potřebné kontakty.