Studenti i zaměstnanci mají jedinečnou možnost přispět k vylepšení kampusu

Studenti i zaměstnanci mají jedinečnou možnost přispět k vylepšení kampusu

Kde vám je v areálu příjemně a kde naopak ne? Kam chodíte rádi relaxovat a jaké místo stojí za změnu? To jsou čtyři otázky, na něž může každý jednoduše odpovědět prostřednictvím online mapy. Ta bude na tomto odkazu dostupná až do poloviny února.

Ve středu 6. prosince a ve čtvrtek 7. prosince pak bude možné mapu vyplnit naživo přímo na univerzitě na Borech. První den budou tazatelé, kteří celý projekt osobně vysvětlí a zároveň zaznamenají všechny komentáře k vyznačeným místům, přítomni od 10 do 16 hodin ve vestibulu fakulty strojní. Druhý den budou ve stejný čas sbírat podněty ve vestibulu  fakulty elektrotechnické.

Průzkum, který stejnou formou provádělo také město Plzeň, pro Západočeskou univerzitu v Plzni realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy a spolek k světu. Na pocitovou mapu zástupci obou organizací naváží elektronickým dotazníkem, následovat budou workshopy pro studenty a zaměstnance.

Výsledkem šetření budou podklady pro kvalitní zadání soutěže na územní studii kampusu. Tato studie bude sloužit ZČU jako podklad pro plánování rozvoje univerzitního areálu pro dalších 15 – 20 let.

Další informace o projektu a jeho průběhu si můžete přečíst na webu ZČU.