Tenkrát, před 70 lety. Přijďte oslavit 70 let technických fakult

Tenkrát, před 70 lety. Přijďte oslavit 70 let technických fakult

Absolventi i zaměstnanci jsou u příležitosti výročí zahájení výuky Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni zváni na přátelské vzpomínkové setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 17. října.

V letošním roce si Západočeská univerzita připomíná jeden z nejdůležitějších milníků ve své historii. Je to již sedmdesát let, kdy v Plzni tehdy ještě jako pobočka pražského Českého vysokého učení technického, vznikla Vysoká škola strojní a elektrotechnická (VŠSE). Velký zájem posluchačů o studium technických oborů ve městě s tak bohatou průmyslovou tradicí způsobil, že z VŠSE se brzy stala samostatná fakulta s vlastním vedením a posléze samostatná vysoká škola. Fakulty strojní a elektrotechnická tak na plzeňské akademické půdě působí již 70 let. V roce 1990 položila část jejich kateder základy další z technických fakult plzeňské univerzity, Fakulty aplikovaných věd.

Akce Tenkrát před 70 lety má připomenout tento historický okamžik. Absolventi jsou zváni nejen na slavnostní společné setkání, ale otevřou se také laboratoře technických fakult a jejich výzkumných center, zavzpomínat si budou moci při prohlídkách budov bývalé VŠSE.

Kompletní program celého dne najdete na stránkách technika.zcu.cz. Na akci je nutná registrace.