Tři součásti ZČU byly v rámci mezinárodní evaluace hodnoceny jako excelentní

Tři součásti ZČU byly v rámci mezinárodní evaluace hodnoceny jako excelentní

V roce 2020 proběhla na Západočeské univerzitě v Plzni, stejně jako na jiných vysokých školách mezinárodní evaluace v souladu s metodikou hodnocení výzkumných organizací, známou jako Metodika 17+. Tři součásti ZČU dosáhly nejlepšího stupně hodnocení.

Do mezinárodního hodnoticího panelu, který tvoří nezávislí zahraniční experti z významných světových univerzit, nominovala ZČU jedenáct panelistů z celého světa, které potvrdilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Základem hodnocení byla sebeevaluační zpráva. Její součástí byly zprávy všech devíti fakult ZČU a výzkumného centra NTC, které byly hodnoceny v Modulu 3 (společenská relevance), a souhrnná zpráva ZČU, hodnocená v Modulech 4 (viabilita) a 5 (strategie a koncepce). Evaluační panel obdržel podkladový materiál o téměř tři sta padesáti stranách.

Hodnocení probíhalo od jara do konce roku 2020, kdy panelisté pravidelně absolvovali online jednání. V listopadu pak proběhla tzv. „on-site visit“, s ohledem na pandemickou situaci také online, kdy všichni panelisté diskutovali se zástupci součástí a vedením ZČU.

V modulu 3 hodnotil mezinárodní evaluační panel významné výsledky aplikovaného výzkumu s dopadem na společnost, a to z hlediska ekonomického, sociologického i humanitního. Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum NTC získaly nejvyšší možné hodnocení 5 – „excellent“. Čtyři součásti byly hodnoceny stupněm 4 – „very good“ a tři součásti stupněm 3 – „good“. V modulech 4 a 5 obdržela univerzita hodnocení stupně 4 – „very good“.

Hodnocení zahraničních panelistů zastupujících všechny obory FORD, ve kterých provádí ZČU tvůrčí činnost, přinesla objektivní hodnocení chodu univerzity a cenné náměty pro budoucí řízení a rozvoj. „Hodnocení je pro nás důležitým materiálem pro efektivní řízení univerzity, implementaci určitých změn nebo rozdělování rozpočtu,“ uvedl prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík.