Univerzita navázala strategické partnerství s firmou Diebold-Nixdorf

Univerzita navázala strategické partnerství s firmou Diebold-Nixdorf

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček za účasti zástupců Fakulty ekonomické podepsal v pondělí 6. února 2017 rámcovou dohodu o strategickém partnerství mezi ZČU a firmou Diebold Nixdorf, předním světovým výrobcem a dodavatelem informačních technologií pro bankovnictví a retail.

Klíčovou součástí této dohody je spolupráce s Fakultou ekonomickou, která nabízí obor Informační management. Právě v něm se otevírá příležitost ke spolupráci formou zajištění konzultantů pro bakalářské či diplomové práce v daném oboru, nabídkou stáží či zaměstnání nebo vzájemnou podporu “public relations”. Obě smluvní strany deklarovaly, že velmi stojí o vyhledávání talentovaných studentů, což bude podpořeno i Stipendiem Diebold Nixdorf pro studenty 1. ročníku bakalářského studia oboru Informační management s výbornými výsledky ze střední školy. Absolventům oboru Informační management firma umožní uplatnění v praxi a celkově tak nabízí současným i budoucím zájemcům o studium Informačního managementu příležitost spolupracovat s úspěšnou nadnárodní firmu s globálním dopadem, která sídlí v Plzni.