ZČU je s Ukrajinou

ZČU je s Ukrajinou

“Jednoznačně odsuzujeme vojenský útok Ruské federace na Ukrajinu a chceme vyjádřit solidaritu všem občanům Ukrajiny, včetně studentů a akademiků, ať už na ukrajinském území, nebo žijícím v České republice,“ uvedl jménem vedení Západočeské univerzity rektor Miroslav Holeček.

Na Západočeské univerzitě studuje v současné době 114 ukrajinských studentů a je zaměstnáno 17 akademických i neakademických pracovníků. Kdokoliv z nich může využít e-mailovou podporu, kterou pro tento účel ZČU zřídila na adrese info4ua@service.zcu.cz.

Západočeská univerzita v Plzni je připravena poskytnout lidem z Ukrajiny, kteří jsou na útěku před válkou, ubytovací a stravovací kapacity. K dispozici má 150 míst ve Školicím a ubytovacím zařízení Nečtiny a 60 míst na kolejích v Plzni. Přijetí uprchlíků z Ukrajiny bude univerzita koordinovat s Plzeňským krajem.

ZČU rovněž nabídne zájemcům z Ukrajiny z řad potenciálních studentů i veřejnosti možnost zúčastnit se zdarma kurzů češtiny v online či prezenční formě.

Zároveň univerzita vyzývá všechny, kdo chtějí Ukrajině pomoci, aby se zapojili do jedné z již probíhajících finančních či materiálních sbírek.

Jako výraz podpory Ukrajině vyvěsila Západočeská univerzita v kampusu na Borských polích ukrajinskou vlajku.

Připojila se také k prohlášení České konference rektorů