Jan Trávníček

Jan Trávníček

horolezec a cestovatel

Plzeňský cestovatel a horolezec vystudoval geomatiku na fakultě aplikovaných věd. Pětkrát stanul na vrcholu  „osmitisícovky”.  Když nezdolává himalájské kopce, přednáší a učí na VOŠ geodézii.

Co si vybavíte jako první, když se řekne Západočeská univerzita?

Místo, kde jsem prožil spoustu fajn času. Obzvláště mne bavil ten čas, kdy jsem tam nemusel být a mohl cestovat a lézt. Ale vždy jsem se rád vracel a byl vděčen za vstřícnost, se kterou jsem se setkával a která mi umožnila nejen v pohodě studovat, ale i věnovat se mým časově náročným aktivitám mimo univerzitní půdu.

Měl jste při nástupu na ZČU představu, čemu se budete věnovat? Jak se to liší od současnosti?

Vystudoval jsem nejdříve pedagogickou fakultu, obor regionální geografie. To se tak nějak potkávalo s mojí tehdejší představou o tom, co bych chtěl v budoucnosti dělat. Ale člověk míní a Manittou se směje.  Kdyby mi tehdy někdo řekl, že za pár let vystoupím na K2… Ha ha ha.

Co zpětně ze svého studia nejvíc oceňujete?

Po dostudování pedagogické fakulty jsem nastoupil na fakultu aplikovaných věd, obor geomatika. U geodézie jsem zůstal dodneška a myslím si, že jsem na katedře matematiky dostal super základ, který se mi dodnes moc hodí. Vždy jsem oceňoval snahu prosadit do výuky moderní technologie, software, přístroje atd.

Jaká osobnost z univerzity se Vám vryla do paměti a proč?

Na FAV jsem přišel za Václavem Čadou, protože on byl a je ten člověk, který dokáže studenty nadchnout pro určitou věc.

Co byste vzkázal dnešním studentům?

Aby se z toho studia nepo… :-). Škola se určitě hodí. Dá vám všeobecný přehled, pokud budete chtít a nezůstanete zaškatulkovaní ve „svých“ oborech. Využijte výměnné pobyty, cestujte. Škola života vám dá často víc než hodiny odseděné v lavicích. Užívejte života, jak nejlépe umíte.