US POINT

Americké kulturně-informační středisko je otevřené široké veřejnosti a nabízí rozličné multioborové akce, konverzační hodiny, přednášky, workshopy, promítání filmů nebo výstavy zaměřené na historii, vědu a kulturu této země.

ZAJÍMÁTE SE O DALŠÍ

VZDĚLÁVÁNÍ?

ZČU nabízí distanční kurzy v různorodých vzdělávacích oblastech, proto pokud Vás studování e-learningových kurzů baví, máte možnost přihlásit se a naučit se právě zde něco nového od zkušených a profesionálních lektorů.

ZPRAVODAJSKÝ

PORTÁL ZČU

Zpravodajský portál ZČU nabízí informace o aktuálním dění na univerzitě a pozvánky na zajímavé akce.

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika
www.zcu.cz