Letní školy Západočeské univerzity brzy přivítají letošní účastníky

Letní školy Západočeské univerzity brzy přivítají letošní účastníky

Jako první zahajují 12. července své kurzy Mezinárodní letní jazyková škola a letní škola Homo Economicus. Připravena je ale také letní škola elektrotechniky JuniorFEL a kurzy zaměřené na kybernetiku, informatiku, nanomateriály nebo mechaniku. Letošní novinkou je letní škola geomatiky GeoCamp.

Mezinárodní letní jazyková škola

Na Ústavu jazykové přípravy ZČU probíhají poslední přípravy před začátkem 31. ročníku Mezinárodní letní jazykové školy. Uskuteční se od 12. do 30. července.

Zájemci mohli v letošním roce opět vybírat z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, čínštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Uskuteční se tak třítýdenní a týdenní kurzy angličtiny a týdenní kurzy němčiny, italštiny a španělštiny. Děti organizátoři opět přivítají v několika skupinách v oblíbených dvoutýdenních kurzech angličtiny pro žáky 6–15 let i v týdenním kurzu francouzštiny pro děti, který se letos bude konat vůbec poprvé v historii Mezinárodní letní jazykové školy. Pobytový kurz pro děti se také opět po dvou letech vrací do Nečtin a v posledním červencovém týdnu tak tamní zámek ožije angličtinou.

Informace týkající se epidemických a organizačních opatření organizátoři rozesílají v těchto dnech všem přihlášeným účastníkům. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví budou účastníci vždy na začátku kurzu (nebo na začátku každého týdne u vícetýdenních kurzů) odevzdávat čestné prohlášení o negativním antigenním nebo PCR testu, prodělané nemoci covid-19 nebo absolvovaném očkování.

V současné chvíli zbývají v kurzech poslední volná místa. Podrobné informace zájemci najdou na webu www.isls.zcu.cz. Kontakt: Bc. Daniela Kopřivová / dkoprivo@ujp.zcu.cz / 735 713 895

Homo Economicus

Od 12. do 16. července se na Fakultě ekonomické bude konat 10. ročník letní školy Homo Economicus. Letos poprvé se uskuteční nejen v Plzni, ale ve stejném termínu také na pobočce fakulty v Chebu.

Obě letní školy se ponesou v duchu tématu „Finanční gramotnost aneb Jak peníze (NE)obíhají“Žáci základních a středních škol získají povědomí o časové hodnotě peněz nebo digitálním světě financí. Seznámí se s vývojem peněz od komoditních po virtuální a vyzkouší si, jak správně hospodařit s penězi v domácnosti nebo obchodovat na finančních trzích. Budou mít možnost prozkoumat i novinky – zjistí více informací o kryptoměnách nebo o ochraně peněz před kyberútoky. Po absolvování letní školy se budou účastníci lépe orientovat ve světě financí a vyvarují se chyb, pro které by mohli o peníze přijít.

Podmínkou pro účast bude předložení jednoho z následujících dokladů: potvrzení o negativním PCR testu (max. sedm dní staré), o negativním antigenním testu (max. tři dny staré), certifikát o provedeném očkování (nejméně 14 dní po druhé dávce) nebo potvrzení o prodělané nemoci covid-19 (od níž neuplynulo více než 180 dnů). O případných změnách budou organizátoři účastníky informovat.

Bližší informace zájemci najdou na webových stránkách lsfek.zcu.cz.

Kontakt Plzeň: Zuzana Martinčíková / lsfek@fek.zcu.cz / 377 633 601

Kontakt Cheb: Romana Kočvarová /  lsfek@fek.zcu.cz / 377 633 513

JuniorFEL

Od 23. do 27. srpna se na ZČU uskuteční 14. ročník letní školy zaměřené na oblast elektrotechniky JuniorFEL. Určená je pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účastníci se srozumitelnou a hravou formou seznámí se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika, prohlédnou si laboratoře s unikátním vybavením, zhotoví si vlastní výrobky a vyzkouší si, jak vypadá studium na vysoké škole.

Za účelem zajištění bezpečnosti pro všechny účastníky bude výuka probíhat ve skupinách do 10 osob. Případná další omezení budou dána aktuální epidemickou situací a nařízeními MZČR a hygieny platnými v době konání letní školy.

Více informací na juniorfel.zcu.cz.

Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D. /  junior@fel.zcu.cz / 377 634 229

 

GeoCamp

Novinkou je letní škola GeoCamp, kterou připravila katedra geomatiky Fakulty aplikovaných vědProběhne 23. a 24. srpna a zájemcům z řad středoškoláků a žáků 2. stupně ZŠ představí 3D tisk či bezpilotní létání, účastníci si vyzkoušejí mentální mapování nebo třeba vytyčení spádu. V plánu je také orientační běh kampusem ZČU.

Bližší informace zájemci najdou na webu kgm.zcu.cz/geocamp.

Kontakt: doc Ing. Karel Janečka, Ph.D. / kjanecka@kgm.zcu.cz / 377 639 209

 

Campo Arduino

Kybernetické soustředění Campo Arduino letos zažije už svůj 9. ročník. Kurz každoročně pořádá katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Kemp robotiky, při němž se účastníci seznámí s jednoduchými úlohami na vybrané robotické stavebnici, je určen žákům 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a také studentům středních škol.

Soustředění se opět uskuteční nejen v budově Fakulty aplikovaných věd v Plzni, ale také na středních školách v Domažlicích a v Klatovech, a to v následujících termínech:

Gymnázium Domažlice: 12. 7. – 16. 7. 2021

SPŠ Klatovy: 19. 7. – 23. 7. 2021
Fakulta aplikovaných věd ZČU: 9. 8. – 13. 8. 2021
Fakulta aplikovaných věd ZČU: 16. 8. – 20. 8. 2021

Podrobné informace a přihlášku najdou zájemci na webu campoarduino.zcu.cz.

Kontakt: Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. / mjirik@kky.zcu.cz  / 377 632 569

 

Campo Lampone

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd opět přichystala také letní kybernetické soustředění Campo Lampone. Bude to už jeho 4. ročník a uskuteční se od 23. do 27. srpna. Určeno je pro ty, kdo už mají zkušenosti s programováním například z kurzu Campo Arduino a jsou schopni pracovat samostatněji. Vzhledem k situaci se letos organizátoři rozhodli snížit kapacitu kurzu na šestnáct účastníků. Vybráni budou podle data zaslané přihlášky. Další přihlášení jsou v pozici náhradníků.

Bližší informace jsou k dispozici na webu campolampone.zcu.cz.

Kontakt: Ing. Petr Neduchal / neduchal@kky.zcu.cz / 377 632 145

 

NanoCamp

Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd letos opět přivítá žáky 2.–4. ročníků středních škol se zájmem o aplikovanou fyziku, materiálové inženýrství a nové technologie. Letní škola NanoCamp, která je určena právě jim, se bude konat od 25. do 27. srpna. Její kapacita bude, stejně jako v minulých ročnících, dvanáct osob.

Účastníci se dozví, kde všude se využívají nové nanostrukturní materiály s unikátními vlastnostmi a seznámí se s tím, jak se tyto materiály navrhují, experimentálně připravují a analyzují. Vyzkouší si přípravu tenkovrstvých materiálů atom po atomu pomocí plazmových technologií, prozkoumají vlastnosti připravených materiálů pokročilými analytickými metodami a získají představu o možnostech a výzvách současné materiálové vědy a aplikované fyziky.

Podrobné informace jsou dostupné na webu kfy.zcu.cz/nanocamp.

Kontakt: Ing. Jiří Rezek, Ph.D., jrezek@ntis.zcu.cz, 723 175 039

BootCamp

Nově nastupujícím studentům Fakulty aplikovaných věd nabízí její katedra informatiky a výpočetní techniky letní školu BootCamp. Toto týdenní programovací soustředění určené pro studenty, kteří s programováním zatím nemají zkušenosti, se koná vždy dva týdny před začátkem zimního semestru, letos se tak uskuteční od 6. do 10. září. Studenti se během něj účastní přednášek o teorii programování a řeší programátorské úlohy. V případě, že v době konání BootCampu nebude dovolena kontaktní výuka, proběhne kurz online formou.

Registrace do kurzu je otevřena do 31. července. Informace a registrační formulář zájemci najdou na webu bootcamp.fav.zcu.cz.

Kontakt: doc. Ing. Libor Váša, Ph.D., lvasa@kiv.zcu.cz, 608 968 687

MechCamp

V letošním roce také proběhne letní škola MechCamp. Pořádá ji katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd pro žáky středních škol se zájmem o matematiku a fyziku, a to od 30. do 31. srpna. Účastníci se mohou těšit na témata z oblasti biomechaniky, mechaniky tekutin, dynamiky a kompozitních materiálů.

Registrace běží až do 31. července. Informace a registrační formulář najdou zájemci na webu mechcamp.zcu.cz.

Kontakt: Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D., vlukes@kme.zcu.cz, 377 639 168