Plzeň plánuje vyslat do vesmíru nanosatelit, který vytvoří studenti

Plzeň plánuje vyslat do vesmíru nanosatelit, který vytvoří studenti

Ve spolupráci města Plzně a Západočeské univerzity v Plzni vzniká unikátní projekt Pilsen Cube II, v jehož rámci sestrojí fakulta elektrotechnická spolu se studenty funkční pikosatelit, který bude vyslán do vesmíru. Projekt, který město podpořilo částkou 1,5 milionu korun, je součástí konceptu Smart City Plzeň.
„Cílem je nastartovat zájem mladých lidí o kosmické technologie a postupně z nich vychovávat specializované odborníky v dané oblasti. Několik podobných satelitů v Česku už vzniklo, ale ten, na kterém pracujeme v Plzni, jako jediný projekt svého druhu dává příležitost také studentům středních škol. Mají jedinečnou možnost dostat svůj nápad až do vesmíru a dostat se k cenným údajům z oběžné dráhy,“ řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Podle Jiřího Hammerbauera, děkana Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, se prostřednictvím projektu Pilsen Cube II otevírá mladým lidem šance zapojit se do velmi specifické oblasti vývoje kosmických technologií a dlouhodobě se v tomto odvětví vzdělávat. „Jsme rádi, že se naše fakulta může těchto aktivit účastnit. V České republice nyní probíhá snaha několika výzkumných organizací a soukromých společností o oživení kosmického výzkumu, čehož je důkazem nedávno vypuštěný a úspěšně fungující český satelit VZLUSAT-1, který je z komunikační stanice na naší fakultě povelován. Očekáváme, že nyní zahájený projekt studentského satelitu nebude ojedinělou událostí, ale impulzem pro rozvoj technického vzdělávání v souladu s plánovanými budoucími misemi českých satelitů,“ uvedl Hammerbauer.

Projekt má tři fáze. Nejprve studenti středních škol navrhnou vlastní experiment – tzv. payload družice, v dalším kole sestaví jeho prototyp a ti úplně nejúspěšnější se pak budou podílet na dokončení letového kusu a zabudování svého experimentu do družice. „Dle zadávací dokumentace mohou studenti tvořit různě složité experimenty, od jednoduchých analogových nebo digitálních senzorů napojených na vnitřní subsystémy družice až po vlastní subsystém družice. Jedná se například o senzory pro měření prostorové orientace satelitu a jeho rotace. Dále o testování odolnosti základních součástek proti podmínkám vesmíru, třeba vůči radiaci, rozsahu teplot nebo vakuu. Vzniknout mohou také senzory měřící základní parametry satelitu, jimiž je například osvit družice či napájecí napětí. Soutěž se ale neomezuje jen na experimenty elektronické, je možné pracovat i na měřitelných pokusech například z oblasti biologie, fyziky či strojírenství,“ vysvětlil Ivo Veřtát z FEL, která projekt technicky zaštiťuje.

Vyhlášena je také nesoutěžní sekce. „Do té se mohou přihlásit studenti bez věkového omezení, přičemž nemusejí mít zkušenosti s vývojem elektronických systémů. Otevírá se zde prostor například pro datové analytiky, programátory pro podporu operátorů satelitu, realizaci stanoviště pro příjem signálů z družice. Možností je celá řada. Studenti mají k dispozici navržené formy spolupráce, nebo mohou přijít s vlastním nápadem,“ doplnil ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora za organizaci, jejímž prostřednictvím město projekt realizuje.

Základní velikost satelitu CubeSat je 100 x 100 x 113 mm s hmotnostním limitem do 1,33 kg. Kostra se standardně vyrábí ze slitiny hliníku. Satelit bude vynesen do výšky 400 až 600 km a podle předpokladu z něj studenti budou čerpat data zhruba jeden až dva roky.

Do soutěže o umístění experimentu se mohou přihlásit jednotlivci i týmy, mezní termín pro registraci je 10. prosince 2017. Satelit bude dokončen v roce 2018, v druhé polovině roku odborníci plánují jeho předání zprostředkovatelům k vypuštění do vesmíru. Registrační formulář i další důležité informace najdou zájemci na webu.