Umělá inteligence jako téma Plzeňských rozhovorů

Umělá inteligence jako téma Plzeňských rozhovorů

Druhý ročník obnovených Plzeňských rozhovorů II uspořádal Ústav jazykové přípravy ZČU ve spolupráci s velvyslanectvím USA 12. května v Moving Station.

Konferenci zahájili prorektor Západočeské univerzity v Plzni Vladimír Duchek a kulturní atašé velvyslanectví USA Erin Kotheimer. V dopoledním bloku vystoupila Karen Panetta, která působí na Tuftově univerzitě v Massachusetts a aktivně se angažuje v IEEE a v největší světové organizaci podporující vzdělávání žen ve vědě a technických oborech. Mládež inspiruje ke studiu technických oborů prostřednictvím široce uznávaného programu „Nerd girls“, který ukazuje, jak jsou inženýři a vědci kreativní a přispívají k humanizaci. Ve svém příspěvku hovořila o rozmanitosti použití robotů, kteří mění některé dosavadní přístupy ve výzkumu i vzdělávání v oborech, jako je inženýrství nebo matematika. Zmínila se také o budoucích očekáváních a příležitostech výzkumu v oblasti robotiky.

Po krátké diskusi ji u mikrofonu vystřídala Eva Žáčková z výzkumného centra ZČU Nové technologie, která se zabývá filozofií vědy a techniky a v současné době působí jako vedoucí oddělení Interakce člověka a stroje výzkumného centra NTC. Tématem jejího vystoupení byla kyborgizace člověka a humanizace strojů. Upozornila na to, že nejde ani tak o  soupeření mezi člověkem a strojem, ale o změnu funkcí a rolí, které by humanizované stroje a kyborgizovaní lidé měli zastávat. Důležitým se stává v této souvislosti zejména dialog o biologických hranicích lidského rodu. Následovala panelová diskuse s oběma přednášejícími, kterou moderoval Pavel Ircing z výzkumného centra NTC.

Odpolední blok zahájilo vystoupení Christophera Harrise, jehož přednášku si účastníci konference vyslechli ze záznamu a poté se s ním při krátké diskusi spojili přes Skype do Hong Kongu. Christopher působí v současné době jak hostující profesor na Technické univerzitě Tampere ve Finsku, která se zabývá vztahem člověka a stroje. Ve svém příspěvku mluvil o výhodách a rizicích umělé inteligence. Stejnému tématu se věnoval i Michal Pěchouček z ČVUT, zakladatel a ředitel Centra umělé inteligence, který má kromě akademické působnosti zkušenosti se zakládáním startupů a řízení komerčních vědecko-výzkumných pracovišť. Závěrečného slova se zhostil rektor ZČU Miroslav Holeček.