Čtenářský průkaz do Univerzitní knihovny zdarma

Nevzdávejte se informací ani po ukončení studia! Univerzitní knihovna, to jsou čtyři pobočky v Plzni, jedna v Chebu, půl milionu knih, z toho dvě stě tisíc ve volném výběru, stovky zahraničních elektronických časopisů a téměř dva tisíce titulů elektronických knih. Stačí se s Klubovou kartou osobně zaregistrovat v některé z poboček a mít tak celoživotně zdarma zajištěný přístup k informacím pro Váš odborný růst!