ZČU má nového prorektora pro transfer znalostí a technologií

ZČU má nového prorektora pro transfer znalostí a technologií

Nový prorektor Jan Musil by mě fakultám a součástem pomoci zkvalitnit propojení na externí subjekty z oblasti průmyslu a na instituce působící v zájmových oblastech univerzity.

Ing. Jan Musil, CSc. (nar. 1959) vystudoval obor elektroenergetika se zaměřením na jaderné elektrárny. Svoji kariéru zahájil v roce 1984 v Akademii věd jako vědecko-výzkumný pracovník v oboru plazmové technologie a nové materiály, v němž také obhájil svojí disertační práci. Publikoval v renomovaných zahraničních časopisech a sbornících světových konferencí, je také autorem dvou patentů. Byl řešitelem a koordinátorem mezinárodních vědecko-výzkumných projektů. V oboru plazmové technologie a nové materiály absolvoval odborné stáže např. v Castolin-Eutectic a na L´Ecole Polytechnique Lausanne ve Švýcarsku, na University of Minnesota v USA či na University of Karlsruhe / Institute of Ceramics v Německu.

Později si doplnil také manažerské vzdělání MBA. Na ZČU přichází se zkušenostmi z průmyslové praxe, pracoval mimo jiné v plzeňské Škodovce, konkrétně například jako generální ředitel společnosti ŠKODA Power.

Byl členem evropské komise Industry Fusion Committee pro přípravu projektu a výstavbu termonukleárního experimentálního reaktoru ITER pro středisko jaderného výzkumu Cadarache ve Francii. Jan Musil byl také předsedou poradních rad ministrů průmyslu a obchodu ČR, konkrétně Rady pro obchod a investice a poté Rady pro inovace a konkurenceschopnost.

Se Západočeskou univerzitou v Plzni spolupracoval Jan Musil už v letech 1990 – 1996 jako externí přednášející a vedoucí diplomových prací na katedře fyziky a katedře fyzikální metalurgie a materiálů. V letech 2009 – 2011 přednášel na VŠE Praha.

Jako prorektor pro transfer znalostí a technologií chce Jan Musil pomoci fakultám a součástem univerzity zkvalitnit propojení na externí subjekty, které mohou čerpat kvalitní know-how a využívat výsledků vědeckých a výzkumných projektů ZČU.

„Chtěl bych, aby náš úsek kromě kvalitní administrace univerzitních projektů s dotací byl schopen nabízet fakultám a součástem univerzity dobrou znalost průmyslového světa se zaměřením na nové technologie a perspektivní směry a stejně tak nabídnout řadu kvalitních kontaktů na vybrané instituce a firmy v rámci zájmových oblastí univerzity.

Tam, kde bude poptávka, by chtěl Jan Musil předat své zkušenosti ze spolupráce akademického světa a průmyslu v oblasti transferu know-how, které získal v Německu a USA. Podělit se může i o zkušenosti s projektovým řízením.

Nejdříve se Jan Musil chce co nejrychleji seznámit s potřebami všech fakult a součástí ZČU, získat názor jejich vedení a rozumět jejich potřebám. „Poté sám musím vysvětlit a obhájit nabídku spolupráce ze strany mého úseku a v případě dohod ji kvalitně naplnit,“ vysvětluje. V každém případě podle něj platí, že úsek pro transfer znalostí a technologií, pokrývající činnosti Projektového centra a útvaru transfer, musí být “efektivní nezištnou službou a kvalitním servisem pro všechna pracoviště univerzity v duchu pravidla  ‚učíme se od okolního světa a rosteme s ním ‘.