Michal Číž

Michal Číž

Vývojový inženýr spalovacích a hybridních motorů pro osobní automobily značky Mercedes-Benz

Michal Číž si splnil dětský sen. Již od dětství jej fascinovala technika a automobily, a toužil pracovat pro některou z předních světových automobilek. Po studiu elektrotechnické fakulty získával praxi a zkušenosti v německých firmách, až se mu podařilo stát se kmenovým zaměstnancem německé firmy Daimler AG, jednoho z největších výrobců automobilů na světě.

Jaké to je pracovat v jedné z největších a nejprestižnějších automobilek?

Je vzrušující podílet se na vývoji nových technologií, které pak můžete vidět v reálném provozu na silnici či mít možnost dané vozy řídit a testovat. Zázemí firmy je na velmi vysoké úrovni a nabízí obrovské množství různorodých a zajímavých pracovních pozic po celém světě. Bez nadsázky mohu říci, že se mi tu splnil můj životní sen.

 

Čemu se konkrétně věnujete?

Aktuálně pracuji v diagnostickém týmu jako „first level support“ pro vývojové benzinové a hybridní motory. Konkrétně se zabývám problémy souvisejícími s elektronikou, řídícími jednotkami, software, CAN komunikací (CAN = datová sběrnice, sloužící ke komunikaci mezi řídícími jednotkami a sensory), řídícím automatizačním systémem, analýzou a vyhodnocováním naměřených dat apod. Například musím zjistit, proč daný motor nestartuje, z jakého důvodu má malý výkon či zda se nevyskytují nějaké jiné chyby. Mimo naše motory, které jsou testovány ve Stuttgartu, mám na starosti také technickou podporu u našich vývojových partnerů. Ti sídlí nejen v Německu, ale také např. v USA, Rakousku nebo Číně. Na této pozici jsem již třetím rokem a pořád mám možnost učit se něco nového, jednak z důvodu velké komplexnosti úkolu, jednak z aktuálního probíhajícího přechodu na tzv. new bussiness. S příchodem nových regulací CO2 a dalších norem je na automobilový průmysl vyvíjen obrovský tlak na snižování emisí, čímž jsou firmy nuceny investovat velké finanční prostředky na vylepšení současných motorů či přecházet na alternativní pohonné jednotky. Čeká nás doba velkých změn – transformační proces k elektromobilitě (jak na hybridní, tak čistě elektroauta), autonomní řízení, digitální transformace. Do roku 2030 by měl být každý druhý osobní vůz značky Mercedes-Benz elektrifikovaný. A to buď jako elektroauto, nebo jako Plug-in-Hybrid. Za 20 let by měli být podle nového generálního ředitele konzernu Daimler AG Ola Källenius všechny vozy CO2 neutrální.

 

Žijete a pracujete v Německu. Čím vás práce pro německou firmu obohatila?

Práce a hlavně život v zahraničí jsou pro mě neustále velmi inspirativní. Samozřejmě, že především začátky nebyly zrovna jednoduché, ale překonávání překážek a řešení problémů mě pohánělo vpřed. Musel jsem opustit své zázemí, rodinu, kamarády a spolehnout se sám na sebe. Po narození našeho prvního syna se moje žena s ním přestěhovala za mnou do Stuttgartu. Podpora rodiny je velice důležitá, bez toho by to nefungovalo.

Naučil jsem se, že je důležité jít si za svým cílem, být samostatný a nevzdávat se. Když má člověk určitý cíl, může své šance na úspěch zvýšit tím, že „půjde určitým věcem naproti“, což se mi mnohokrát osvědčilo. Je potřeba koncentrovat se na věci, které můžete ovlivnit a pokud možno se zbytečně nestresovat a nezabývat těmi, které „nejsou ve vašich rukou“. Jako příklad bych uvedl přípravu na pracovní pohovor. Jistě je vhodné být dobře připraven, mít kvalitně zpracovaný životopis, využít svůj omezený čas k sebeprezentaci a zaujmout svůj protějšek. Ovšem to jakou bude mít náladu, a jak si s ním „sednete“ stejně moc neovlivníte, tak proč se tím zabývat a zbytečně se stresovat. U mě platilo, že čím lépe jsem byl připraven, tím byly obavy a nejistota menší.

V německých firmách se klade velký důraz na plánování, preciznost, schopnost sebeprezentace a vystupování, tzv. Selbstmarketing. Důležitá je kvalita a profesionalita, které jsou na vysoké úrovni a jsou vyžadovány prakticky vždy a všude. Berou práci jako to hlavní, co dělají. A je jedno jestli se jedná o projektmanagera, prodejce automobilů nebo pekaře. Také „soft skills“ (komunikační dovednosti, samostatnost, organizování, aktivní přístup) jsou podle mého názoru v Německu obecně na vyšší úrovni než v českých firmách. Souvisí to mimo jiné také s odlišným přístupem ve školství. Žáci jsou již od základní školy nuceni se více sebeprezentovat a pracovat samostatně.

 

Byly to právě tyto vlastnosti, které vám dopomohly k vysněné kariéře?

Některé ano, ale spíše jsem brzy pochopil jejich důležitost a zaměřil jsem se na jejich zdokonalení. Konkurence na podobných interních pozicích je obrovská. Na jedno místo přijde až sto životopisů, a to velmi zkušených odborníků nejen z Německa. Navíc v současné době je opravdu velmi těžké se dostat z pozice externisty na pozici kmenového zaměstnance, především kvůli celé řadě úsporných opatření, do kterých spadá i redukce personálu.

 

Vraťme se zpět k vašemu studiu. Jak vám v kariéře pomohly znalosti získané na ZČU?

Univerzita mě naučila dovednosti vstřebávat nové vědomosti na požadované úrovni a umět je pak prezentovat při zkouškách. Nebavilo mě ale biflování u předmětů, u kterých jsem dopředu věděl, že jejich znalosti v praxi neuplatním. Co mě přijde ale velmi důležité, je potřeba spolupráce mezi univerzitami a firmami. Studenti tím získají aktuální, v praxi používané dovednosti a nejsou tolik odtrženi od reálného světa. Vývoj nových technologii (především v oblasti techniky) se za posledních roky zrychlil natolik, že školní resp. univerzitní systém nestíhá takové tempo kopírovat.

 

Získával jste pracovní zkušenosti již během studia?

Vyloženě technické pracovní zkušenosti ne, ale během studia jsem několikrát pracoval v zahraničí v rámci programů Work and travell (USA) a Woring hollidays (Kanada). Naučil jsem se dobře anglicky, cestování mi rozšířilo obzory a měl jsem možnost poznat spoustu zajímavých lidí. Navíc jsem byl mnohokrát nucen řešit problémy, se kterými jsem se na cestách či při práci potýkal. Realita byla často odlišná od očekávání, které člověk měl.

 

Co byste doporučil budoucím absolventům?

Určitě bych jim doporučil, aby se již při studiu nebáli získávat zkušenosti z praxe, ať již odborné, tak jazykové. Při učení cizích jazyků se člověk může ve škole dobře naučit gramatiku, ale pro zlepšení komunikace v cizím jazyce je důležité vycestovat, jazyk aktivně používat, zautomatizovat si jednotlivé gramatické vzorce a fráze, být motivovaný a mít chuť se učit. Také si tím uděláte vlastní názor na život v cizině. Získáte nadhled a také plusové body do vašeho životopisu. Přestěhování do zahraničí dokáže posílit vaši osobnost.

Na odborné rovině – najít si brigádu či stáž a získat tak neocenitelné propojení s praxí. Zároveň se zjednoduší přechod ze studijního do pracovního života. Důležité je najít si to, co vás baví, mít k tomu vztah a v tom se zdokonalovat. Pak jde vše snadněji a výsledky či dobrý pocit se jistě dostaví.