Ondřej Beránek

Ondřej Beránek

ředitel Bohemia Sekt

Vystudoval fakultu aplikovaných věd, obor matematické inženýrství. V roce 1998 nastoupil jako finanční analytik do společnosti Bohemia Sekt, kde postupně pracoval také jako manažer controllingu a finanční ředitel.

Od roku 2012 je jednatelem a ředitelem celé skupiny Bohemia Sekt. Je také prezidentem Vinařské unie ČR, která sdružuje nejvýznamnější firmy v oboru.

Co si vybavíte jako první, když se řekne Západočeská univerzita?

Upřímně, vybavím si „Zelený trojúhelník“! Ještě z dob mých studií tu čerstvě postavenou první část areálu, ty budovy vonící novotou mezi haldami hlíny. A dnes již plnohodnotný kampus na Borských polích.

Měl jste při nástupu na ZČU představu, čemu se budete věnovat? Jak se to liší od současnosti?

Do prvního ročníku jsem sice tehdy nastupoval s tím, že budu studovat informatiku, tedy zjednodušeně „počítače“. Už od druhého ročníku jsem se ale rozhodl pro studium matematiky s tím, že po studiu bych rád našel uplatnění právě ve finančnictví. Svůj dlouhodobý kariérní cíl jsem si tak splnil již osm let po ukončení studií pozicí finančního ředitele. Ta současná pozice už je spíše takovým bonusem.

Co zpětně ze svého studia nejvíc oceňujete?

Studium matematiky mě naučilo především logickému myšlení, systémového přístupu k řešení problémů a věcnému nadhledu. Z toho jsem pak po celou svoji profesní kariéru těžil – ani na okamžik jsem nepochyboval o tom, že bych se tehdy o studiu nerozhodl správně.

Jaká osobnost z univerzity se Vám vryla do paměti a proč?

Určitě to byly páni profesoři z tehdejšího vedení katedry matematiky – prof. Drábek a prof. Míka. U toho prvního jsem skládal celkem 13 zkoušek, u toho druhé pak devět a k tomu byl ještě vedoucím mé diplomové práce. A pak také vzpomínám na profesora Vlčka a jeho tehdy velmi vtipné přednášky fyziky, která ani pro nás, budoucí matematiky, nebyla úplně jednoduchá.

Co byste vzkázal dnešním studentům?

Aby využili příležitosti a absolvovali určitou část studia anebo stáž v zahraničí. Aby se už během studia zapojili do praxe v nějaké firmě. Mimochodem, se „stážisty“ máme v naší firmě výborné zkušenosti! A aby pak po nástupu do zaměstnání byli trpěliví a nechtěli dosáhnout všeho hned.